Skip to contentNECMİ BAYAR
(1956-25 Ekim 1993)

1956 yılının ayı ve günü bilinmeyen bir zamanda Tokat Zile ilçesi Aluçözü köyünde doğdu. Topraksız bir köylü ailesinin çocuğuydu. Baba Osman anne Ayşe Bayar, çocukları Necmi?nin  zulme başkaldırının simgelerinden biri olacağını elbet tahmin edemezlerdi. Tıpkı köyün geri kalanının Necmi?nin içindeki patlamaya hazır yanardağın varlığını tahmin edemedikleri gibi. Aluçözü Köyü İlkokulunu bitirdi.  Zamanla yaylalarda, köy meydanında tozu dumana katan çocuk büyüdü, kelimenin tam anlamıyla bir deli fişek, delikanlıya dönüştü.

Babaları Osman?ı kaybedeli yıllar olmuş aileye yeni kardeşler katılmıştı. Küçücük bir çocukken üstlendiği sorumluluk, yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmesi yıllar içinde demirin döğülmesi gibi  O?nu pişirmiş Aluçözü?nün önüne bir çeliği genç bir çeliği çıkarmıştır. Eğilmeyen, zoru şevk ve istekle yenmeye çalışan bir çeliktir Necmi.

Sevdiği herkese yardım etmek için çırpınan, insanların içine düştüğü zoru aşmaları için onları omuzlayan, elveren, yenilgiyi, sessiz durmayı sevmeyen, yüreğinde başkaldırının ama sevgi seliyle beslenen, başkaldırının ateşini taşıyan bir gençtir Necmi.

Aile bireyleri gelişip serpilmiş yaşamak adına ihtiyaçlar büyümüştür.Topraksız köylü bir genç olarak köyünde kalmak artık Necmi?nin düşlerinin ve günlük ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir zemin olmaktan çıkmıştır.  İzmir?de  bir iş bularak çalışmayı amaçlar. Karar verir ve köyünden ayrılır. Yaşamını ve ailesine katkısını artırmak için İzmir?e gelir

Onyedi yaşlarındadır Necmi İzmir?e geldiğinde. Daha iyi yaşamak adına yaptığı bu yolculuğun sonunda kendisini karşılayan kentin kenarlarında kurulmuş yeni kondulardır. Buralar da köy gibidir. Yaşam alışanlıkları, kültürleri Necmi gibi daha iyi yaşam adına köyünden kente gelirken taşıdıklarıdır. 

Buca?ya yerleşir Necmi. Buca?da yeni arkadaş çevreleri edinir. İnşaatlarda işçilik yapar, aç kalmamak için ne iş bulduysa çalışır. Bu süreçte  proleter devrimci hareketle de tanışır, Buca Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğine üye olur. Proleter devrimcilerle tanışması onda yeni bir ufuk açar, köhnemiş ve çürümüş düzenden kurtuluş yolunu demokratik halk devrimi ve sosyalizm olacağını  kavrar. Gazete, kitap okumakla tanışır. Halkın Kurtuluşu gazetesinin  düzenli bir okuru olmuştur. Gazeteyi büyük bir heyecanla her hafta eline alır, okur. Gazetenin organizasyonuna aktif olarak katılır destekler. Gazetenin işçi, emekçi evlerinde, inşaat işçileri içerisinde dağıtımının bir eylemcisi olur. Çalışkan bir devrimci, güçlü bir devrimci ruhla ,  davaya ateşli bir şekilde bağlanır.

İşçi yaşamını ve mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirir ve  örgütlü devrimci yaşama proleter devrimci hareketin bir neferi olarak katılır. İşçi ve emekçi yoldaşlarından yeni bir dünya için mücadele eden bir aile kazanır. Necmi Bayar?ın kullanmayı pek çok sevdiği ifadeyle, emekçi kökenli  ??işçi halkın kurtuluşçusudur?? O, artık? Necmi gevezelik yapmayı hiç sevmez, işçi emekçi çevrelerinde okuma grupları kurar, onlara gazete okur ve okumalarını teşvik etmeye çalışır. İşçilerin kurtuluşu  için sınıf olgusunu; sermaye dünyasına karşı kendi sınıflarının ekonomik, siyasi çıkarları için mücadeleye atılmalarının önemini anlatır.

Buca?da, Kuruçeşme?de, diğer gecekondu bölgelerinde  Halkın Kurtuluşu  gazetesi dağıtımını yapar, kapı kapı dolaşır, gazete dağıtır. Hayat pahalılığına, işsizliğe, pahalılığa,işekencelere karşı çıkan duvar yazılamalarına katılır.  Zaman ilerledikçe işçi sınıfı  ve emekçiler arasında fabrikalarda gecekondularda yoksul işçiler arasında en sevilen halkın kurtuluşçularından  birisi olur. Proleter devrimciler içinde iyi bir ajitatör, bir örgütleyici ve herkese umut veren çevresini mutlu eden, neşesiyle herkes tarafından hemen sevilen bir devrimci olur?Onu bilenlerin hepsi çalışkanlığı, gevezelikten kaçınışı, derin ve güçlü devrimci ruhu ve davaya ateşli bağılılığı için onu sever sayar. Devrimci Komünist bir genç olarak kondu duvarlarında ??Halkın kurtluşu Engellenemez?? ??Faşizme Ölüm Halka Hürriyet?? ve ??Yaşasın Sosyalizm?? yazılamalarına katılır.  O artık  devrim ve sosyalizm mücadelesinin kararlı ve mücadeleci bir savunucusu  olur.

1979 Necmi?nin  İzmir Kahramanlar?da Tariş Yağ Kombinesinde çalışmaya başladığı yıldır. Yağ kombinesi onun için yepyeni bir okul yepyeni bir mücadele platformudur. Necmi için Yağ Kombinesi artık sadece bir işyeri değil mücadelenin örgütlendiği  işçilerle kucaklaştığı, ama aynı zamanda yepyeni, o güne kadar tanışmadığı bir sevginin yüreğinde filizlendiği, boy verip geliştiği bir mekandır da.  Eren ve Emre?sinin anneleri Ayşe ile kavga içerisinde tanışacak süreç içerisinde yaşam ve mücadeleye birlikte devam edeceklerdir.. 

1980 Tariş işçilerinin genel direnişinde Tariş Yağ Kombinesinde direniş komitesi içerisinde yer alır.  Tariş Yağ Kombinesi direnişini barikatları örgütlerken polis saldırısında gögsünden kurşunla  vurulur.  Ancak bedeni ve sarsılmaz yüreği yaşama tutunacak , direnecek ve yaşayacaktır. Daha iyi yaşamak adına geldiği İzmir?de artık daha iyi yaşatmak ve toplumsal kurtluşa, sosyalizme ulaşmak adına yılmaz bir savaşçıdır?İşçi kahramanları vardır Tariş işçilerinin..Bunlar  Necmi gibi kişilerdir. İşçi sınıfının kurtuluşu için mücadeleye kendilerini tam yürekten adadığını gösterir. Enerjisini gevezeliklerle tüketmez işçiler ve yoksullar arasında onların bilincini, onların örgütlenmesini ve onların mücadelesini geliştirmeye yardım ederek çalışır.

Necmi?nin gözleri  yoldaşı Ayşe ile birlikteliğinde bir başka güler; mutludur, sevecendir iki oğul babasıdır artık. Onları çok sevmektedir?

En çok sevdiği iş, çocuklarına yemek yapmaktır. Yaptığı yemeklerın iştahla yendiğini görmek yemeklerini yiyenleri izlemek onu doyurur zevkle onları izlerdi. Çiğ köfte onun en sevdiği yemekti. Köfteyi yoğururken  her seferinde yüksünmez  yeniden anlatırdı.

??Biz acıyı yoğurarak yaşayanlarız. Biz acıları tatlı kılmak için yaşarız. Biz emeğimizin karşılığını mutlaka alacak olan yarını acılarla tatlandıracak olanlarız.??

Yorgun gelen bir günün ardından vazgeçemediği alışkanlıklardan biri sobada demlenmiş çaydır. Hele yanında Ayşe, Eren ve Emresi  varsa. ??Onlarla birlikte çay da şeker de aramam?? der çayını içerken keyfine diyecek olmazdı.

??İki kötü alışkanlığım var?? derdi. ??Biri sıkıntılı anlarımın arkadaşı sigara,  diğeri sevgi ile kuşatıldığım zamanlardaki  damak tadım çay. Hele ikisi bir aradaysa . Hele sıkıntılı anlarımda sevgi ile kuşatılmışsam çayım ve sigaram  da varsa?..??

12 Eylül askeri darbesinden sonra da kaldığı yerden  mücadeleye devam eder Necmi. Yol ve inşaat işlerinde çalışır; iş ve çalışma koşulları değişmiştir, bulabildiği geçici işlerde iş gücünü satar ve emeğin kurtuluşunun yollarını anlatmaya devam eder. Gözaltına alınır, bir hafta göz altında kalır. İşkenceleler görür, direnir.  Necmi?nin işçi devrimci yaşamı proleter devrimci hareket için onur verici ve bütünüyle yüz ağartıcı olur.

Necmi  kalbine yenik düşeceği ihtimalini düşünür, kimi zaman. ??Babamda bu yaşta kalbine yenik düşmüştü?? diyerek kaygısını dile getirir.  Öyle de olur. Babasının kalbine yenik düştüğü yaştaydı Necmi , O?da kalbine yenik düştü. 25 Ekim 1993  tarihinde yitirdik Necmi?yi.

Toros mezarlığında son yolculuğuna uğurlanırken, işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesinin neferine yoldaşları and içiyorlardı.

 ??Şüphen olmasın Necmi yoldaş bıraktığın bayrağı onurla taşıyacağız.??

Necmi?yi saygıyla anıyoruz.