Skip to content
e-Posta

ŞAHAP TUNAR

(02.07.1965-01.12.1995)

İzmir-Buca ilçesinde 02.07.1965 yılında doğdu. Babası Tütün fabrikasında işçi, annesi ev kadını ve yanı sıra mevlüt okuyan bir hafızdı. İki kızkardeşi olan Şahap ailenin ilk çocuğuydu.

Şahap ilkokulu Buca’da okudu,Buca Ortaokulunu bitirdi. Orta okulda okurken Buca Yüksek öğrenim Derneği ve daha sonra Buca Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğinin devrimci  çalışmalarını ve seminerlerini, etkinliklerini izler ve mahalledeki arkadaşlarına aynen anlatırdı. Devrimci abilerinin çalışmalarına da katılmak için ısrar ederdi. Buca-Kuruçeşme gecekondu direnişlerine katılmak isterdi. Ancak devrimci ağabeyleri küçük olduğu için izin vermezlerdi. Şahap onları gizlice takip eder her seferinde direnişteki yerini alırdı. Yoksul halkın kurtuluşu için verilen mücadelelere katılmak isterdi. YDGD de iki şahap olduğu için (büyük Şahap Paksoy) ona Küçük şahap denirdi.

Kim bilebilirdi ki yıllar sonra Küçük şahap’ın büyüyüp işçi sınıfı örgütleyicisi ve sendika temsilcisi, il yöneticisi, merkez yöneticisi Koca Şahap olacağını!

Küçük Şahap ortaokuldan sonra liseye devam etmedi. 12 Eylül faşist cunta döneminde de devrimci faaliyetini sürdürdü. Yaşamını devam ettirmek için değişik işyerlerinde çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra minübüs şöförlüğü yaptı. 1990 yılında evlendi. Çalıştığı alanda sendikal örgütlülüğe katıldı. TÜMTİS İzmir şubesinin oluşumunda, örgütlenmesinde  büyük rol oynadı. İzmir’in yanı sıra farklı illerde de işçileri örgütlemeye katıldı. Ve sendikadaki yoldaşlarıyla birlikte beş yıl içerisinde 35 şubenin açılmasını sağlayan mücadeleci bir sendikacıdı. İşyeri temsilciliğinden, şube sekreterliğine, merkez yöneticiliğine kadar sendikanın birçok organında aktif görevler yaptı. Şahap Tunar Tümtis’de ölümüne kadar işçi yoldaşlarıyla birlikte mücadele etti. Şahap yaşamını  işçi sınıfının kurtuluşuna adamıştı. Şahap Kürt sorununda enternasyonalist devrimci  bir bakış açısına sahipti. Emep’in (Emek partisi) kuruluş sürecinde de yer aldı.

Bir kış günü Koca Şahap sıkıntılı bir süreçte  1 aralık 1995 günü kalbine yenik düştü. Mezarında işçi yoldaşları O’nu hiç unutmayacaklarını ve sermayeye karşı mücadelelerinde yaşatacakları sözünü verdi.

 

Taylan ve Eren adlı iki oğlu var. Bugün her ikisi de üniversitede okumaktadır. Şahap Tunar’ı Bizim yiğit Küçük Şahap’ımızı  saygıyla anıyoruz.