Skip to content
Newroz Piroz be Yazdır

 

"Yenigün" anlamına gelen NEWROZ yeniliktir, hareketlilik ve canlılıktır kışın tembellliğin,

monotonluğunun ve donukluğunun silkinişidir.

Newroz toplumsal anlamda haksızlığa başkaldırıdır, uyanıştır.

Zalim Dehak'a karşı, demirci Kawa'nın başkaldırısının üzerinden 2619 yıl geçmiştir ama

direniş özünü kaybetmemiştir. Her 21 Mart günü coşkuyla özgürlük, adalet, eşitlik ve kardeşlik

isteyenlerin alanlara çıktığı günün tarihidir  NEWROZ!

Kürtler ve Ortadoğu halklarınca kutlanan Newroz, halkların özgürlüğe olan özlemini

sevdasını ve inancını da taşır yüzyıllardır , tarihteki soykırımlara,katliamlara karşın..

Halepçe katliamlarında yok etme politikalarına rağmen bugüne dek içeriği zenginleşerek,

güncel taleplerle birleşipgelen Newroz'un giderek yüzbinlerle, milyonlarla kutlanması

önemini göstermektedir.

Bu başkaldırı ve zalimleri yakan ateş son yıllarda daha fazla dağı, daha fazla meydanı ve daha fazla

alanı aydınlatıyor.

Yeni zalimler, yeni Dehaklar ateşi söndüremeyecek, ama özgürlük ateşi yeni Dehak'ları da yakıp

daha da gürleşecek ve din, dil, ırk, ulus, cins farklılığı gözetmeksizin tüm emekçilerin,

ezilenlerin birlikte kavgasının yolunu aydınlatacaktır.

Newroz mücadelede birliğe, dostluğa kardeşliğe basamak olsun.

 

Newroz piroz be!


İzmir Toplanma Yeri:Gündoğdu Meydanı

Tarih:22 Mart 2015 Pazar Günü