Skip to content

Açıklama;

İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki patlamada 10 kişi öldü, onbeş kişi yaraladı. Canlı bombanın Suudi Arabistan doğumlu IŞİD militanı olduğu açıklandı.

İstanbul ilinde Sultanahmet Meydanı turizm açısından önemli ve turistlerin yoğun bulunduğu bir bölgedir. Ülkemizi gezmek ve tanımak için gelen sekiz Alman turist te patlamada yaşamlarını yitirdi.

Patlama Susurluk, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç ve Ankara patlamalarının devamıdır. Bu katliamların failleri bulunmadı, dosyalarda hiçbir gelişme yok. Sultanahmet katliamı dosyasında da ilerleme olmayacaktır.

AKP’nin iktidarı döneminde gelişen ve geliştirilen İslamcı politikalar tüm devlet kurumlarında da güç kazanmış, şeriatçı, dinci kadrolar önemli kurumlarda mevzilenmiştir. Devletin önemli işlerini yöneten ve yürüten kurumları bölgemizdeki İslamcı terör akımlarıyla ilişkilidir. Güdük laikliği de tasfiye ederek eğitimi ve yaşamı dinselleştiren bir program çerçevesinde ilerleyen AKP iktidarı yeni atılımlarını da önümüzdeki süreçte gerçekleştirecek gibi görünmektedir. Bölgemizde radikal dinci terör örgütlerini silahlandıran, destekleyen, koruyan siyasal gücün ve istihbarat örgütlerinin ülkemizde de yeni katliamlara zemin hazırlandıkları bir gerçektir. Irak’ta, Suriye ‘de yakın geçmişte patlayan ve patlamaya devam eden bombalar artık halkımızı ve çocuklarını katletme noktasına gelmiştir.

AKP ve siyasi iktidarına muhalefet eden emek, barış ve demokrasi güçlerinin Ankara İlindeki miting ve yürüyüşüne yapılan bombalı saldırı sonucu 102 canın ölümünün üzerinden aylar geçmeden onların acıları ve yarattığı travmayı toplum olarak atlatamamışken, Sultanahmet patlaması toplumda yeni bir travma, can güvenliği sorununu yeniden gündeme getirmiştir.

Can güvenliğinin olmadığı toplumlarda demokratik barışçı muhalefetin gelişmesi ve güçlenmesi beklenemez. Bu nedenle, siyasi iktidarlar ve işgalci devletler kendilerine muhalif siyasi akımların ve halk muhalefetinin gelişmemesi için kör terörden beslenen akımları desteklemeyi ve onları yönlendirmeyi ve yönetmeyi her zaman tercih ederler. Devletler de özellikle vahşi kapitalist sistemlerini korumak ve kollamak; emekçi halk muhalefetini tasfiye etmek için terörü kendi özel kurumları aracılığıyla yürütmekte ve halk muhalefetini etkisiz duruma getirecek özel savaş yöntemleri uygulamaktadır.

Siyasi iktidarın ve AKP hükümetinin Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de kısaca 7 il ve 19 ilçede en az 59 gündür süren sokağa çıkma yasakları ile halk açlığa, susuzluğa, sağlıklı yaşam hakkına ulaşamaz olmaya mahkum edildi. Mahallere ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve can ve mal güvenliği hakkı ortadan kaldırıldı; işkence ve kötü muamele yapıldı. Siyasi iktidar ve devletin silahlı güçleri ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir. Bölgede yaşayan erkekler kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve tüm canlıların temel yaşam ve sağlık haklarını ihlal edilmekte; doğa ve kültürel varlıklar tahrip edilmektedir. AKP iktidarı ve sözcüleri kendilerine muhalif olan tüm toplum kesimlerine ve aydınlara terör estirmektedir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü yasaklanmıştır. Siyasi iktidarı eleştirmek, farklı düşünceler ifade etmek ağır sonuçlara yol açmaktadır. Kürt illerinde yürütülen operasyonlarda öldürülen çocukları, bebekleri, yaşlıları, infaz edilen kadınları, savaş yöntemleriyle tahrip edilen binaları görüp bu terör uygulamalarına karşı çıkıyorsanız, AKP iktidarı tarafından ‘’Hain’’ ve ‘’ PKK yanlısı’’ ilan ediliyorsunuz. 1128 akademisyenin barışı savunması ve devletin bölgedeki insan hakları ihlallerini ve sokağa çıkma yasaklarını eleştirmesi ve iktidarın yürüttüğü özel savaşa kaşı çıkmasına Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın “devletten yana olacaksınız” diye açıklama yapması sonrasında Yüksek öğretim Kurumu’nun soruşturma başlatması, hukuk devletinde yaşanabilecek bir olay olamaz.. AKP iktidarı düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammül edememekte; sadece kendilerini destekleyen düşüncelere “özgürlük” tanımaktadır. Kamu görevlileri siyasi iktidarın uygulamalarına ortak edilmek istenmekte ve muhalif düşüncelerini ifade etmelerini yasaklamaktadır.

Bizler tarihe tanıklık edenler, tarihi yazanların ezen-ezilenler arasındaki mücadele olduğunu bilenler ve bu mücadelenin tarafı olanlar, bir kez daha özgürlük-eşitlik ve kardeşlikten yana net taraf olduğumuzu ilan ediyoruz.

Gün Siyasi iktidarın insan hak ve ihlallerine karşı çıkmak, Kürt illerindeki uygulamalara karşı demokratik hak ve özgürlükleri, barışı savunmak faşizme karşı güçlerin birleşik mücadelesini savunma günüdür.

İmece Dostluk Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu