Skip to content

Saray savaş istiyorsa biz SAVAŞA HAYIR! Diyoruz.

Siyasi iktidarın içerde, dışarda sürdürdüğü savaş politikaları çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yaşamını karartacak.

Bir yanda asgari ücretle, zorunlu mesailerle çalışmak zorunda bırakılan milyonlar sendikasız, iş güvencesinden yoksun; Diğer yanda nüfusun gerçek işsizlik oranıyla (%18.) nasıl olursa olsun iş arayanlar.

Bir yanda tarım politikaları nedeniyle kente göçüp işçileşenler; diğer yanda dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünler; kg.si 3.5 TL olan soğan, 6 TL olan limon.

Bir yandan tankla, tomayla, kirpiyle yakılıp yıkılan; yok edilen canlar, yaşam alanları, sağ kalıp ta göç etmek zorunda kalıp memleketinde mülteci olanlar..

Bir yanda “komşularla sıfır sorun diye iktidara gelenler ve bugün tüm koşullarla sorun yaşayıp, savaşı kışkırtanlar..

Bir yanda Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, 10 Ekim ve 17 Şubat katliamlarıyla halkta güvensizlik, geleceğe dönük belirsizlik, kaygı ve korku yaratanlar, bu ortamdan siyasi çıkar sağlamak isteyenler..

Bir yanda “savaş ortamı, sınır ihlalleri” diyerek silahlı, bombalı saldırıları gerekçe yapıp içeride en temel hakların, özgürlüklerin kullanılmasını engelleyenler; çıkarılan kararnameler, genelgelerle hukuku askıya alan, ilan edilmemiş bir OHAL ya da sıkıyönetim uygulamasını yaşama geçirenler; diğer yanda kişisel çıkarlarını hiçe sayarak çocuklarının, torunlarının geleceği için mücadeleye emek verenler..

Bir yanda tüm bu katliamların gerçek faillerini açığa çıkarmadan kendi siyasi yorumlarını TV kanallarıyla halka empoze ederek algı yanılsaması yaratanlar; kendisi gibi düşünmeyen herkesi “düşman” ilan eden siyasi iktidar; diğer yanda politik bir merkezde toparlanamayan, örgütsüz bir muhalefet.. Bu örgütsüzlük içerisinde siyasi iktidarın hızlandırdığı savaş politikaları. AB nin koç başı emperyal güçlerle ABD’nin ittifakı karşısında Rusya, İran ve Suriye’nin dönemsel birliği..

Siyasi iktidarın izlediği politikalarla savaş kışkırtıcılığı, Suriye’nin içişlerine müdahale politikaları, savaşa müdahil olma istekleri ve ülkemizin Ortadoğunun emperyalist paylaşım savaşı sürecinin içine çekilmeye çalışılması, coğrafyamızda yaşayan halklar için yıkım anlamına gelecektir. Bu politikalardan ve Suriye sınırlarına yönelik tacizlerden hemen vazgeçilmelidir.

Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin iç işlerine saygı temelinde bir ilişkiyi (politikayı) öne alırken, içeride de Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik bir çözüme kavuşturulması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.

Dün Ankara’da TSK servis otobüslerine yönelik kim tarafından yapıldığı belli olmayan öldürücü saldırılar, yaratılmak

istenen kaosla koşulları olgunlaştırılmak istenen başkanlık sistemi ve Suriye müdahalesi..

Güdük temel hak ve özgürlüklerin dahi yasaklanması, ‘’terör-bölücü örgüt’’ propagandası yapıldığı gerekçesiyle düşünce ve ifade etme özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması..

Biz yakın tarihimizden savaşın hangi argümanlarla kışkırtıldığını iyi biliyoruz. İç düşmanlar, dış düşmanlar yaratarak milliyetçiliği, pantürkizmi, ırkçılığı kışkırtmak ve yoksul halkın çocuklarını savaşta kırdırmak..

Çıkarılmak istenen bu savaş bizim savaşımız olamaz. Bu savaş hepimize, ölüm, acı, işsizlik, ücretlerde düşüş, açlık, sefalet getirecektir. Bu savaş kökeni ne olursa olsun bugüne dek birbirleriyle sorunsuz yaşarken, halkların birlikte yaşama iradesinin kırılması, halkların boğazlaşması demektir.

Irak ve Suriye’nin savaş sonrası yaşadıkları ve yaşamakta olduklarından ders çıkarmak bir yana, bu ortamdan yararlanarak Ortadoğu’da güç olmayı hayal edenlere HAYIR denilemezse çok geç kalabiliriz.

SAVAŞ İSTEMİYORUZ; MEMLEKETİN VE HALKLARIMIZIN ÇIKARLARI SAVAŞTAN DEĞİL, ÇATIŞMASIZLIK; EŞİT VE ÖZGÜR BİRLİKTEN YANADIR.

BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA EMPERYALİST SAVAŞLARA HAYIR!

YAŞASIN HALKLARIN EŞİTLİĞİ ve KARDEŞLİĞİ!