Skip to content

Bahar bayramlarını (Newroz/Newruz/Nevroz/Navroz, Hampartzum, Hıdrellez/Ederlez, Rozelya Günü...) her halkın yüklediği anlama, geleneklerine göre kutlamasını

engellemek, siyasi iktidar(lar)ın kendi temsiliyeti dışında kalanlara yasaklamak ancak otoriter, faşizan, monarşik, oligarşik egemenliğin açık ifadesidir.

Ne bilimin, ne siyasi-ideolojik ne de dinsel-mezhepsel düşünce ve inançların yasaklanması tarih boyunca başarılamamış; yasak ve engellemeler sadece katliamlara, can

kıyımlarına neden olmuş, toplumları geriletmiş, farklı toplumsal kutuplaşmara yol açmış; nefret suçlarının, ırkçılığın, ayrımcılığın yolunu açmış ya da güçlendirmiştir.

2016 Newrozunu ne yazık ki "sıkıyönetim" koşullarındaymışçasına karşılamaktayz.

Yasaklamalara, baskılara, devlet zoruna ve şiddetine SON!

FAŞİZME ÖLÜM HALKA HÜRRİYET!