Skip to content

ÖZGÜRLÜK,DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİN OMUZ OMUZA!

 

Askeri darbelere, askeri cuntalara karşı durmak ve demokrasiyi, özgürlüğü savunmak   devrimcilerin, demokratların, sosyalistlerin  görevidir. Bugüne kadar yaşanan tüm darbelere ve askeri cuntalara karşı en tutarlı karşı duruşu Türkiye Devrimci Hareketi yapmıştır. 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Cuntasına karşı mücadele bayrağını devrimciler hep yükseklerde tuttular. Muhafazakar, sağ partiler ve gençlik örgütleri askeri cuntaları ve darbeleri hep destekledi. Faşist cuntaların yedeği ve destekçisi oldular. Muhafazakar sağ partiler İslami tarikatlarla hep iç içe oldular; faşist cuntaları hep desteklediler.

Fettullah Gülen hareketi dahil tüm tarikatlar 12 Eylül faşist cuntasına destek oldular. Faşist cuntaların açtığı yolda kendilerine gelişme ve ilerleme yolları açıldı. Faşist generallerin desteği ile güç topladılar,  siyaset kulvarında kendilerine siyasi,ekonomik ve kültürel mevziler kazandılar. 12 eylül faşist dikdatörlüğü döneminde  okullarda, üniversitelerde, mescitler açıldı; cami sayıları artırıldı. Okul müfredatları sunni islami eğitime uygun duruma getirildi. Kenan Evren Anadolu’da yaptığı konuşmalarda elinde Kuran  islami nutuklar attı.  Kurtuluş savaşının kazanımı güdük ve sınırlı laisizm tasfiye edilmeye çalışıldı  ve  sunni islami bir devletin yolları açıldı. Ilımlı sunni  islam projesi adım adım ilerletilerek bugünlere gelindi. Fettullah Gülen'in  sunni islam cemaaati; bugünlere 12 mart askeri cuntasının açtığı yolda ilerleyerek geldi. Natocu generaller şeyhlere tarikatlara, yol verdi; güç toplamalarını sağladı.

12 eylül generallerini ve cuntasını destekleyen önemli güç Fettulah Gülen örgütüydü. Devletin tüm kurumlarında örgütlendiler. İşbirlikçi kapitalizmin ve  devletin açtığı yolda yargı,yürütme ve yasamada önemli mevziler elde ettiler. AKP'de Fettullah Gülen teşkilatının sahasında büyüdü ve onların desteği ile gelişti. Devlet içinde önemli bir kanat haline gülen Gülen tarikatı iktidar sorunu ve siyasi,ekonomik,kültürel konularda egemenlik alanını genişletme kavgasında; ilerlemek için atılım yaptığı dönemde, eski bağlaşıkları ile iktidar kavgasına girdi. AKP'nin parti içerisinde ve kamusal yaşamda sivil darbesinin önünde direnemeyen Gülen teşkilatı,askeri anlamda atılım ve askeri darbe sürecinde de başarı gösteremeyerek yenildi. Askeri darbenin yenilgisi kanatlar arasındaki çatışmayı artırdı; çatışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve hükümet bir yandan cemaati tasfiye etmeye çalışırken diğer yandan sivil darbesini de sürdürmeye devam etmektedir. "RTE'nin fiili olarak rejim değişmiştir" açıklamasıyla başlattığı sivil darbe, Fethullahçıların darbe girişimi gerekçesiyle tamamlanıyor. Hukuku temel alan ülkelerde esas olan kuvvetler ayrılığı ilke ve uygulamalarının kırıntıları da yok ediliyor. Yasama, yargı, yürütme organlarındaki "yargısız infaz" yöntemleriyle, hukuk ve mevcut yasalar dahi yok sayılarak yapılan  yüzlerce yargıcın, bürokratın gözaltına alınması, yargıtay ve danıştayda  görevden alma, binlerce kamu çalışanının görevden uzaklaştırılması, soruşturmalar, gözaltı merkezlerindeki işkence ve kötü muamele idam cezasının yeniden tartışılması.vb uygulamalar darbe gerekçesi arkasında pervasızca yapılıyor.

Devlet içinde egemenlik çatışmasında emekçi halk kitleleri taraf olamaz. Bizlerin taraf olduğu tek konu vardır: darbeler ezilenlere karşı yapılır ve zarar gören yalnızca ezilenler, emekçiler ve özgürlük sevdalılarıdır. Darbelere karşı olmak, özgürlüğü, demokrasiyi, demokratik mekanizmaları ve işlerliğini savunmaktan geçer.Askeri darbe üzerinden işçi sınıfına emekçilere; demokrasi ve barış güçlerine yapılan yeni saldırı dalgasına karşı güçleri birleştirmek ve demokrasi, emek ve barış temel talepleri etrafında mücadeleyi yükseltmek önem taşımaktadır.

Sevgi ve dostlukla.

 

Eposta Listesi

Güncel etkinlikler epostanızda...

Kimler Sitede

Şu anda 7 konuk çevrimiçi