Skip to content

 

Bombalı saldırıları kınıyoruz. Ellerinizi bombalardan ve silahlardan çekin.

Saldırı ve savaş politikaları ülkeyi kan gölüne çevirmeye yöneliktir.

İşçi ve emekçileri, halkı farklılıkları nedeniyle karşı karşıya getirmeye,

düşmanlaştırmaya dönük, milliyet ve mezhep çatışmalarına yol açacak

tüm söylem, saldırılar, yakıp yıkmalar durdurulmalıdır.

Herkes sorumlu davranmalıdır. Bu acıların tekrar tekrar yaşanmaması

için; ülkemizde ve Ortadoğu'da savaş ve şiddet politikalarının terk edilerek

barış, kardeşlik, eşitlik ve demokratikleşme ekseninde politikaları savunmak

hepimizin görevidir.