Skip to content
OCAK 2010 - YEMEK KONUŞMASI
 

Bu yıl beşincisini yaşadığımız yıllık yemekli buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine yüzlerce bir araya geldik. Sanki dün birbirimizden ayrılmışız gibi, sanki onlarca yıl berabermişiz gibi?ama sanki yıllarca ayrı kalmışız gibi hasretle, muhabbetle, heyecanla?. .

Geçen ve neredeyse bir ömür sığabilecek yıllara, yıllarla değişen konumlarımıza, yaşanmışlıklardaki farklılıklarımıza karşın yine de bir aradayız. Bu beraberlik çok önemlidir dostlar ve çok anlamlıdır. Bu bir güven,sevgi ve değerlerde ortaklaşma anlamını taşımaktadır. Bu beraberlik, ?birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için? duygu ve coşkusunun devamı anlamındadır. Bu birliktelik halkımızın, insanlarımızın, emeğin özgürleşmesi idealinde paylaşılan dostluğun, bağlılığın devamı anlamındadır. Bugün hepinizi aynı duygularla, coşkuyla ve onurla İMECE-DER adına selamlıyorum.

Evet, artık birlikteliğimizin kurumlaşmış hali İMECE-DER, İzmir gündeminde bilim-eğitim, sanat-kültür etkinlikleriyle tanınmaya , bilinmeye başladı. Etkinliklerimiz için isteğimiz salonu alabiliyor ve ücret ödemiyoruz!  Konferanslara çağırdığımız bilim, kültür insanları güvenle, istekle çağrımıza karşılık veriyorlar; etkinliklerimizde salonlar doluyor; referanslarımız giderek artıyor. Kendi doğrudan talebimiz olmadan, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle tanınarak, Konak Belediyesinin oluşturmakta olduğu Kent Konseyi?nde derneğimizin de adının yer aldığını imece dostlarından daha yeni haber aldık. Yıllarca süren çalışmalarımızın cisimleşmiş hali İMECE-DER sizleri onurla temsil ediyor. IMECE-Der ilginizi, desteğinizi  arttırdığınızda, daha yaygın tanıtım ve duyuru araçlarıyla etkinliklerimizle daha geniş kitlelere aydınlanma ışığını taşıyacaktır. Bedelini ödediğimiz değerlerimizi genç kuşaklarla tanıştıracak,  o değerlerin yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlayacaktır

Geleceğe dair özlemlerimizin, beklentilerimizin paylaşımlarımızın ortaklığımızın, dostluğumuzun ve bu akşam, örneğini bir kez daha coşkuyla yaşamakta olduğumuz dayanışmamızın örneği oluyor İMECE-Der.  Hepinizin yıllarca içinde taşıdığı boşluğun giderilmesi sahiplenme ve sahiplenilme, ait olma duygusunu yaşadığımız geniş ailemizin adıdır İMECE!!.

Yaşadığımız dünya ve ülkemiz vahşi kapitalizmin sonuçlarını her geçen gün acımasızca yaşamakta.., İşsizlik, sigortasız-sendikasız- kayıt dışı çalışma ve iş güvencesinin yok edilmesiyle geleceğe dair umutsuzluk, siyasi otoriteye itaat, çaresizlik yaratılmak isteniyor. Binlerce yıldır kardeş gibi yaşayan kürt ve türk halkı birbirine kırdırılmaya, etnik, ulusal farklılıklar nefret duygularına dönüştürülmeye çalışılıyor. Ekonomik ve sosyal kriz insanları çaresizliğe, yalnızlaşmaya, bireycileşmeye sürüklüyor. Böylesi bir ortamda, dün Emine aslan, Novamed işçileri, Kent A.Ş işçilerinde olduğu gibi bugün de  TEKEL işçileri tüm farklılıklarıyla , kadını, erkeği, yaşlısı genci, aileleriyle, sınıf dostlarıyla umut oluyor, kapitalizmin barbarlığına karşı direnişin simgesi, bayrağı oluyor. Bizlerse dünyada ve ülkemizde sermayenin efendilerine, egemenlerine inat , bireycileşmeye, yalnızlaşmaya, güvensizliğe karşı birliktelik ve kollektif çaba diyoruz; ille de paylaşım ve dostluk, dayanışma diyor, görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tekel işçilerine dayanışma kolilerimizi gönderdik; bu yıl geçen yıl olduğu gibi aileleri faşizmden zarar gören, olanakları kısıtlı yedi gencimize eğitim bursu vermeyi sürdürüyoruz. Zorlukların paylaşımla, ortak çabayla aşılacağının örneği olmaya çalışıyoruz.

Emeğe, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe düşman olan saldırı dalgasını karşılamak üzere dayanışmamızı güçlendirip yaygınlaştırmak zorundayız.

Bizler ezilen insanlığın uzun tarihi boyunca yarattığı ve güçlükle günümüze taşınan özgürlük, eşitlik, adalet gibi evrensel değer ve erdemlerin yeniden üretilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması için daha fazla, daha etkili çalışmak durumundayız. Her türlü ayrımcılığı ve kimlik hiyerarşisini reddederek, insanlık ailesinin mücadeleyle yarattığı  evrensel değerlere sahip çıkarak demokratik bir kültürün oluşturulması sürecine kendi araçlarımızla katılıyoruz, destek ve önerilerinizle bu katkıyı arttırma sorumluluğumuz var.

Yemekte sizlerle bir arada olmak vesilesiyle, tüm bunları sizlerle paylaşmak istedik. Umutlarımızı, beklentilerimizi coşkunca paylaşmaya geldik. Geçmiş dönemden bugüne taşıdığımız birlikteliğimizi güçlendirerek türkülerimizi söylemeye, halaylarımızla kolkola olmaya, omuz omuza vermeye  geldik.

Halkımıza ve devrimci mirasımıza saygı gereği güçlerimizi her geçen gün daha da birleştirelim. Artık söylemek ve kendi kendine söylenmek değil üretmek ve geliştirmek, paylaşmak  zamanıdır. Yolumuz açıktır yeter ki yürümeyi bilelim!!

Bugün değişik illerden, ilçelerden gelen tüm dostlarımıza İMECE adına tekrar HOŞGELDİNİZ, İYİ Kİ VARSINIZ diyor, teşekkür ediyoruz.

İMECE-DER Yönetim Kurulu A.
Mücella Okyay